Boek pagina PsychoPioneer
Leviathan, or The Matter,Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill, 1651, Hobbes, Thomas.
INLEIDING, INHOUD, VOORWOORD
    1
Titel, Druk,Uitgever,Vertaler
    1
Inhoud
    5
Originele titelpagina 1651
    8
Opdracht
    9
Inleiding
   11
BOEK I - Over de mens
   15
Hoofdstuk  1 - Over de waarneming
   17
Hoofdstuk  2 - Over het voorstellingsvermogen
   18
Hoofdstuk  3 - Over de opeenvolging of aaneenschakeling van voorstellingen
   24
Hoofdstuk  4 - Over de taal
   28
Hoofdstuk  5 - Over rede en wetenschap
   36
Hoofdstuk  6 - Over het ontstaan in ons innerlijk van de vrijwillige bewegingen die we de hartstochten  
noemen, en over de taalvormen waarin zij worden uitgedrukt
   43
Hoofdstuk  7 - Over het einde of besluit van een vertoog
   52
Hoofdstuk  8 - Over de bijzondere gaven die we de verstandelijke vermogens noemen, en de daaraan
tegengestelde gebreken
   55
Hoofdstuk  9 - Over de verschillende onderwerpen van kennis
   66
Hoofdstuk 10 - Over macht, waarde, waardigheid, eer en geschiktheid
   67
Hoofdstuk 11 - Over het verschil in manieren
   77
Hoofdstuk 12 - Over de godsdienst
   84
Hoofdstuk 13 - Over de natuurlijke toestand van de mens, wat zijn geluk en ongeluk betreft
   95
Hoofdstuk 14 - Over de eerste twee natuurwetten, en over verdragen
  100
Hoofdstuk 15 - Over de verdere natuurwetten
  110
Hoofdstuk 16 - Over personen, auteurs en verpersoonlijkte zaken
  122
BOEK II - Over de staat
  127
Hoofdstuk 17 - Over de oorsprong, wording en definitie van een staat
   -1
Hoofdstuk 18 - Over de rechten van de soeverein na het stichten van een staat
   -1
Hoofdstuk 19 - Over de verschillende staatsvormen, en over de opvolging van de soevereine macht
   -1
Hoofdstuk 20 -
   -1
Hoofdstuk 21 -
   -1
Hoofdstuk 22 -
   -1
Hoofdstuk 23 -
   -1
Hoofdstuk 24 -
   -1
Hoofdstuk 25 -
   -1
Hoofdstuk 26 -
   -1
Hoofdstuk 27 -
   -1
Hoofdstuk 28 -
   -1
Hoofdstuk 29 -
   -1
Hoofdstuk 30 -
   -1
Hoofdstuk 31 -
   -1
BOEK III - Over de christelijke staat
  273
Hoofdstuk 32 -
   -1
Hoofdstuk 33 -
   -1
Hoofdstuk 34 -
   -1
Hoofdstuk 35 -
   -1
Hoofdstuk 36 -
   -1
Hoofdstuk 37 -
   -1
Hoofdstuk 38 -
   -1
Hoofdstuk 39 -
   -1
Hoofdstuk 40 -
   -1
Hoofdstuk 41 -
   -1
Hoofdstuk 42 -
   -1
Hoofdstuk 43 -
   -1
BOEK IV - Over het rijk der duisternis
  445
Hoofdstuk 44 -
   -1
Hoofdstuk 45 -
   -1
Hoofdstuk 46 -
   -1
Hoofdstuk 47 -
   -1
TERUGBLIK EN CONCLUSIE, NAWOORD, REGISTERS
  517
Nawoord door Wessel Krul
  529
Verantwoording
  565
Bibliografie
  568
Aangehaalde Bijbelplaatsen
  574
Register van namen en plaatsen
  583
Register van zaken en begrippen
  589
Over de vertaler
  596